Полезно

Пощенски и куриерски пратки

Получателите на пощенски и куриерски пратки могат да изберат:

  • да бъдат представлявани пред митническите органи от митнически представител по смисъла на чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС).

    Когато получател на пратката е физическо лице и митническата декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба  за стоките, вложени в пратката предназначена за него, се подава от  косвен или пряк  митнически представител, не е необходимо представляваните физически лица (получателите) да бъдат регистрирани по реда на заповед ЗАМ-1203/32-254379/ 13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници” и да притежават квалифициран електронен подпис.

    Обикновено в случаите на митническо представителство митническият представител събира такса за предоставената от него услуга.

 

 

 

Внос на автомобил

Информация за внос на автомобили от трети страни


При внос на автомобили (нови и/или употребявани) от трети страни, извън ЕС, какви документи е необходимо да бъдат представени на митницата?

 

Когато закупуваме автомобил (нов или употребяван) от трета страна (извън ЕС) трябва да представим пред митническите органи митническа декларация, придружена от договор за покупко-продажба и/или фактура, документи за транспортните и други разходи, които сме извършили, за да доставим автомобила до местоназначението му в България, както и талон за предишната полицейска регистрация на автомобила (ако е втора употреба).


В съответствие с чл. 163, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) митническата декларация се придружава от всички документи, изисквани за прилагане на разпоредбите, отнасящи се до митническия режим, за който стоките са декларирани, включително: транспортни документи, договор за покупко-продажба и/или фактура (в зависимост от конкретния случай), съгласно изискванията на чл. 145 от Регламент (ЕС) 2015/2447, за определяне на митническата стойност.Предвид спецификата, митническата декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба на автомобил, закупен от трета страна, следва да се придружава и от талон за полицейска регистрация на автомобила от държавата, в която е закупен (за автомобилите втора употреба).

BREXIT

Tърговски условия между Обединеното кралство и ЕС, в сила от 1 януари 2021 г.


  • Изискват се митнически декларации от 1 януари 2021 г. за пратки между Великобритания и Европейския съюз (и обратно). Въпреки, че Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство се позовава на „нулеви тарифи“ (нулеви мита), това не замества необходимостта от генериране на митническа декларация и затова се изисква търговска или проформа фактура. Търговската сделка се прилага само за мита, което означава, че в повечето случаи митата няма да се прилагат за стоки, отговарящи на всички необходими изисквания относно „правила за произход“. ДДС обаче ще бъде начисляван. Поради тази причина ще се изискват митнически декларации за освобождаване на стоки, тъй като Обединеното кралство напуска единния пазар и митническия съюз. Все още са налице и останалите специфични за страната ограничения и се изискват всички свързани с това лицензи.
  • Изисквания за произход: за да се възползвате от търговското споразумение между ЕС и Обединеното кралство „нулева тарифа“ (нулеви мита), е необходимо да предоставите доказателства за страната на произход. Тази информация трябва да присъства в търговската или проформа фактурата както за B2B, така и за B2C пратки – можете да направите това, като използвате декларацията по-долу за стоки от Обединеното кралство или ЕС, отговарящи на съответните изисквания за произход. Без този документ, CLEARITBG.EU няма да може да претендира за освобождаване от мито. Няма да е възможно CLEARITBG.EU  да промени документацията впоследствие, без това да доведе до начисляване на допълнителни такси.

Износителят на продуктите, касаещи този документ (референтен номер на износител *), декларира, че освен ако не е ясно посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход.

(Място и дата**):

(Име на износителя):

ВАЖНО: Страната на произход на стоките трябва да бъде записана точно. Това е отговорност на всеки клиент.

* Референтният номер на износителя е необходим за всички пратки от Обединеното кралство до ЕС (този референтен номер е GB EORI номерът на износителя от Обединеното кралство). За пратки от ЕС до Обединеното кралство референтният номер на износителя (този референтен номер е Вашият REX номер) се изисква само когато стойността на пратката надвишава 6 000 EUR / 5 700 £.

** Може да се пропусне, ако информацията се съдържа в самия документ.

  • Промените в регламентите за ДДС в Обединеното кралство са въведени от 1 януари 2021 г. Тази регулаторна промяна не е част от Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство и се отнася за пратки, които се внасят в Обединеното кралство, от която и да е държава по света. Това означава, че за повечето пратки на стойност над 135 паунда ще бъде начислен ДДС при внос от всяка държава, включително ЕС. За пратки на стойност от 0 до 135 паунда, когато бизнесът е регистриран в Обединеното кралство, ДДС ще трябва да се начислява на мястото на продажба, и следователно ще бъде отговорност на продавача.
  • Клиентите от Северна Ирландия могат да продължат да търгуват, както до момента, тъй като при търговия с ЕС няма да бъдат въведени митнически документи.

Ако имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Допълнителна информация можете да откриете в линковете по-долу:

ПРАВИТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

 ·     https://www.gov.uk/transition


·     How to Import/Export to/from UK, EORI Registration, Duty/VAT, Customs Declaration

https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export


·     Exporting Controlled Goods from 1 January 2021

https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit


·     Export Licences and Certificates from 1 January 2021

https://www.gov.uk/guidance/export-licences-and-certificates-from-1-january-2021


·     Changes to UK VAT Regulations for Overseas Goods Sold to Consumers from 1 January 2021

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ:

 

·     BREXIT Overview, Publications/News, EU-UK Negotiations

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en


·     BREXIT Preparedness: Legislative Developments, Links to Member States

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en


·     Draft EU-UK Trade and Cooperation Agreement

https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en